PŘÍSPĚVEK

Prosba o poskytnutí příspěvku na opatření osobního  automobilu

Jmenuji se Aleš Černohous, je mi 43 let, narodil jsem se a žiji v Děčíně. Tímto si Vás dovoluji požádat o finanční pomoc při pořízení osobního vozu. Automobil je pro mne nezbytná kompenzační pomůcka, díky které mohu žít plnohodnotný a smysluplný život. Auto využívám nejen při běžných činnostech jako jsou nákupy, doprava dětí do školy a školky, návštěva lékaře, kultury a podobně. V hlavní míře je to pro mne především prostředek, díky kterému se mohu uplatnit na trhu práce. V neposlední řadě mi auto slouží i k rodinným rekreacím a dovoleným a ke kontaktu s okolím a přáteli. Automobil je pro mne prostředek, který mi výrazně usnadňuje a zkvalitňuje život.

V roce 2000 na mne v Londýnském parku spadl strom – utrpěl jsem poranění páteře a míchy a ochrnul na dolní končetiny. Jsem tedy plně odkázán na invalidní vozík.

V současné době žiji s manželkou a třemi dcerami v bezbariérovém městském bytě v Děčíně. Dvě starší dcery jsou školou povinné, třetí navštěvuje mateřskou školu.

Jsem zaměstnán v České asociaci paraplegiků, kde jako Peer mentor pomáhám lidem krátce po úraze páteře a míchy, k aktivnímu návratu do běžného života. Jako Peer mentor mám na starosti primárně celý Ústecký a Karlovarský kraj, dle potřeby však zajíždím do celé republiky. Bez vlastního spolehlivého vozu bych tuto činnost vykonávat nemohl.

Dále pracuji jako fotograf v chráněné grafické dílně Tiskograf a spolupracuji s grafickým studiem Studiomaglen. Aktivně se věnuji mapování přístupnosti okolní přírody i městského prostředí v Děčíně. Jsem autorem brožury České Švýcarsko bezbariérové. Jsem také členem Koordinační skupiny Osoby se zdravotním postižením Komunitního plánu Děčín, kde se věnuji mapování a odstraňování bariér.

V roce 2013 jsem dostal speciální cenu European Destination of ExcelleNce za osobní přínos k odstraňování bariér v cestovním ruchu za mapování bezbariérových stezek v Českém Švýcarsku. Za spolupráci s městem Děčín v mapování bezbariérovosti jsem na jaře 2016 získal Městskou cenu Ď 2016 města Děčín – cenu, která je určena mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

Vzhledem k početné rodinně volím vůz značky VW Caddy Maxi, který je nejprostornějším vozem ve své kategorii a řada mých známých z řad vozíčkářů  tento typ též užívá. Vůz mám tedy vyzkoušený a vím, že mi bude plně vyhovovat. S ohledem na životní prostředí a výši provozních nákladů volím variantu pohonu CNG.

Financování

Od státu budu čerpat příspěvek, který čítá max. 200 tis. Kč, dále mohu požádat o vrácení části DPH. Z vlastních zdrojů mohu uvolnit max. 100 tis. Kč i tak zbývá k doplacení poměrně velká částka. Proto si Vás dovoluji požádat o jakýkoli příspěvek, který mi při pořízení této pomůcky pomůže. Všem případným dárcům předem děkuji.
Předběžná kalkulace…

Přispět můžete na transparentní účet u Konta Bariéry.

Všem případným dárcům předem děkuji!